BURSA’DA SANAYİNİN YÖNÜ VE ETKİLEŞİMLERİ, Edit. N. Özdemir, V. Bozkurt

Bursa Sanayi Yonu İNDİR

SUNUM’dan
Günümüzde kütüphanelerin işlevleri alışılmışın dışında, klasik olarak
öğrencilerin ders çalışmaya geldikleri mekânlar olmaktan farklılaşmaya başlamıştır.
Artık tematik kütüphaneler, özel koleksiyon ve hizmetleriyle topluma farklı
konularda yeni bakış açısı ve hizmet anlayışlarıyla ışık tutmaktadırlar. Mümin
Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi de bu bağlamda kent
belleği oluşturmak ve kent araştırmacılarına destek olmak üzere değişik hizmetler
sergilemektedir. Kent belleğine katkı koyacak her türlü bilgiyi takip ederek veri
tabanı oluşturmak ve sistematikleştirerek okuyucu hizmetine sunmak gibi ana işlevi
dışında, bilgi üretim ortamları oluşturmaya da çalışmaktadır.
Düzenlenen bu forumun amacı Bursa’da sanayinin mevcut durumunun ve
etkileşim alanlarının tespiti ile bu tespitin sonraki kuşaklara iletilebilmesi için Bursa
belleğine kazandırılmasıdır. Bursa tarih, turizm, tarım, ticaret ve sanayi açısından
çok şanslı bir ilimizdir. Bursa’mız 1960’lı yıllarda Türkiye’de ilk organize sanayi
bölgesini oluşturan bir kent olmasına karşın daha sonraki yıllarda yurt içi ve yurt
dışından yaşanan hızlı göç, çarpık yapılaşmaya ve sanayi kuruluşlarının verimli tarım
alanlarını işgal etmelerine neden olmuştur. Bursa’da sanayi yatırımları tekstil, kimya
ve otomotiv ağırlıklı olarak başlamış olup diğer sanayi kolları ile gelişmeye devam
etmektedir. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun devreye girmesi sonucunda İstanbul
ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının Bursa’ya yöneleceği tahmin edilmektedir.
Bu sanayi kuruluşları içerisinde kirletici sanayinin Bursa’da yapılaşmasına kesinlikle
izin verilmemelidir. Ayrıca mevcut sanayi kuruluşları Bursa’da yatay değil dikey yönde
gelişmeli ve katma değeri yüksek ürünler üreten kuruluşlar haline dönüştürülmesi
için çaba gösterilmelidir. Yeni yatırım kararları alınan raylı sistem, uçak ve savunma
sanayinin Bursa’da uygun bir şekilde gelişebilmesi için çevre düzeni planları göz
önünde tutularak bu yatırımlar için verimli tarım alanları dışında ve arazi kullanım
planları dikkate alınarak yer seçimi yapılmalıdır.
Bu görüşler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz, “Bursa’da Sanayinin
Yönü ve Etkileşimleri,” başlıklı forum paydaşlardan da büyük ilgi görmüştür. Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Nilüfer
Belediyesi projemize destek olmuştur. İki bölüm olarak planlanan forumumuzun ilk
oturumu protokol konuşmaları ile başlamış ve açılış konferansıyla devam etmiştir.
Açılış konferansında Bursa’nın sanayi alanındaki atılımını konunun duayenlerinden
olan Sayın Ergun Kağıtçıbaşı “Bursa’nın Sanayi Kenti Olma Serüveni,” başlıklı
sunumu ile detaylı olarak irdelemiştir.
Forumumuzun ikinci oturumu, Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları
Araştırma Kütüphanesi, danışma kurulu üyesi olarak yönetimim de gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar; BTM Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bakan, “Bilgi ile Barışık bir Neslin
Yetişmesinin Sanayiye Etkisi,” Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Necmi Gürsakal, “Bursa’da Sanayi Gelişiyor mu?,” Prof. Dr. Aslı Hockenberger,
“Bursa’da Sanayinin Gelişmesinde Uludağ Üniversitesi’nin Rolü ve Önemi,” Prof. Dr.
Veysel Bozkurt ve Prof. Dr. Serpil Aytaç, “Sanayicilerin Perspektifinden Araştırma
Geliştirme ve Üniversite Sanayi İşbirliği: Bursa Örneği,” ULUTEK Genel Müdür
Yardımcısı Hakan Gedikli, “Üniversite Sanayi İşbirliği,” TOFAŞ Danışmanı Ahmet
Numan Altekin, “Bursa’da Otomotiv Sanayiinin Bugünü ve Yarını,” Kimya Mühendisi
Ekrem Hayri Peker’in “Bursa’da Tekstil Sanayiinin Bugünü ve Yarını,” konularında
bildirilerini sunmuşlardır. Katılımcıların soruları ve kapanış değerlendirmesi ile
forumumuz sonlandırılmıştır.
Forum bildirilerinin yayınlandığı bu çalışmaya ek olarak, İstanbul
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Uludağ Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç, tarafından bu forum programı çerçevesinde Mümin
Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesinin organizasyonunda,
BTSO’nun sponsorluğunda yürütülen “Bursa’da Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi İşbirliği
Araştırması,” isimli araştırma projesinin sonuçları çalışmanın 2. cildi halinde
sunulmuştur.
Bu forumun Bursa’daki sanayileşmenin bundan sonra çevreyi gözeten,
çocuk ve torunlarımızın yaşam alanlarını yok etmeyen, hava, su ve toprağımızı
kirletmeyerek koruyan, teknolojisi yüksek bir planlama anlayışıyla yönlendirilmesine
katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.
Prof. Dr. A.Vahap KATKAT
Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları
Araştırma Kütüphanesi
Danışma Kurulu Üyesi

Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.