Aylık arşiv: Ağustos 2012

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme

GİRİŞ’den Bazı yazarların adına “bilgi toplumu” dedikleri, köklü dönüşümlerin olduğu bir çağı yaşıyoruz. Her dönem büyük bir güç olan “bilgi” günümüzde artık rekabetin, ayakta kalmanın, varlığını sürdürebilmenin olmazsa olmaz koşulu olmuş ve sanayi toplumunda stratejik kaynak olan sermayenin yerine bilgi ön plana çıkmıştır. Geçmişten farklı olarak bilgi, üretim sürecinde diğer üretim faktörlerinin çok … Okumaya devam et

Yayınlar kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Elektronik Ticaret

Enformasyon teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir biçimde değişmektedir. Geçmişin genellikle yüz yüze, yazılı kayıt/form sistemine dayanan iş yapma şekli, giderek artan bir biçimde, elektronik/web tabanlı hale gelmektedir. Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, … Okumaya devam et

Yayınlar kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Enformasyon Toplumu ve Türkiye

İnsanlık tarihinin son üç yüz yılına damgasını vuran endüstri uygarlığı, yerini aşama aşama yeni bir uygarlığa bırakmakta ve bazı yazarların ‘enformasyon toplumu’, bazılarının ‘bilgi toplumu’, bazılarının da ‘post-endüstriyel’ ya da ‘post-modern toplum’ dedikleri bir dönüşümü yaşamaktayız.Türkiye, yaşanmakta olan bu dönüşümü … Okumaya devam et

Yayınlar kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Küreselleşmenin İnsani Yüzü

  İçinde yaşadığımız çağda "risk", "belirsizlik", "güvensizlik", "eşitsizlik", "kaygı" ve "toplumsal çözülme", küreselleşme sürecinini toplumsal sonuçlarını açıklamada en çok başvurulan kavramlar haline gelmiştir. Son dönemde bloklar arasında yıkılan duvarların da etkisiyle ivme kazanan küreselleşme süreci, yukarıdaki kavramlarla ifade edilen toplumsal … Okumaya devam et

Yayınlar kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Bu kitap, Avrupa’nın bütünleşmesini, neo–fonksiyonelist teorinin ışığında, siyasal kurumların, çıkar gruplarının ve kamuoyunun tutumu açısından incelenmektedir.

veyselbozkurt tarafından tarihinde gönderildi | Yorum yapın

Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüşüm: Bilgi, Ekonomi ve Kültür

    "Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü;… umudun baharı, umutsuzluğun kışıydı…" Dickens endüstri çağını anlatırken böyle diyor.. Tıpkı endüstri çağı gibi, post-endüstriyel/enformasyon çağı da "en çok değişen" ve "en çok değiştiren" bir çağ olmuştur. Bu kitap, insanlığın yaşama, çalışma … Okumaya devam et

Yayınlar kategorisine gönderildi | Yorum yapın

The Changing World of Work and Youth

The Changing World of Work and Youth

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Hoşgeldiniz…

Ana Sayfa kategorisine gönderildi | Yorum yapın