CV

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Temel ilgi Alanları:  Çalışma ve Endüstri Sosyolojisi, Tutum ve Değerler,  Sosyal Medya, Küreselleşme, Pandemi ve Araştırma Yöntemleri

Mail: vbozkurt @ istanbul.edu.tr

Eğitim ve Mesleki Gelişim

 • Profesör, İstanbul Ünv.  İ.F.  İktisat Sosyolojisi ABD.          2010’den bugüne
 • Misafir Öğretim Üyesi, LNG Eurasian National University,  Astana, 2019
 • Misafir Öğretim Üyesi, Udayana University,   Bali, Indonesia,      2017
 • Misafir Öğretim Üyesi, Portland  State University,               2012-2013
 • Profesör, Uludağ Ünv., İİBF. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi, 2000- 2010
 • Misafir Öğretim Üyesi, Washington State University,          2008
 • Misafir Öğretim Üyesi,  James Cook University,  Avustralya, 2005-2006
 • Misafir Öğretim Üyesi, The London School of Economics,  2002
 • Doç. Dr. Uludağ Ünv., İİBF. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi, 1994-2000
 • Misafir Öğretim Üyesi,  Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Commerce Institute, Celal-Abad in Kyrgyzstan 1997
 • Misafir Öğretim Üyesi,  Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Bakü in Azerbaycan1996
 • Yard. Doç. Dr., Uludağ Ünv. İİBF.,  Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi       1991-1994
 • Doktora,  Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Uludağ Üniversitesi,   1991.
 • Misafir Araştırmacı, European University Institute,  Florence in Italy    1988-1989
 • Y.L., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi,      1986.
 • Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, İİBF.,              1985-1991
 • Lisans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,   Uludağ Üniversitesi, 1984.

Yayınlar:

Kitaplar

 • Bozkurt, V.,  Değişen Dünyada Sosyoloji, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2005
 • Bozkurt, V.,Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm: Bilgi, Ekonomi ve Kültür,  Ekin yay. 2006.
 • Bozkurt, V.,Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Sistem Yayınevi., 3.baskı, Istanbul,  2000.
 • Bozkurt, V.,Yeni Çalışma Etiği, Alesta Yay. Bursa, 2000.
 • Bozkurt, V.,Avrupa Birliği ve Türkiye,  Alfa Yay. İstanbul, 1997.
 • Bozkurt, V.,Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme,  TUGID Yay. (S. Aytaç ile ortak yayın), İstanbul, 1996,
 • Bursa’da Ar-Ge ve Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırması, (S. Aytaç ile ortak yayın) Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi yayını, Bursa, 2016
 • Bursa’da Ar-Ge ve Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırması, (S. Aytaç ile ortak yayın) Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi yayını, Bursa, 2016

Derleme (Editör)

 • Bozkurt, V., Dawes, G. Gülerce H., Westenbroek, P. The Societal Impacts of Covid-19: A Transnational Perspective, Istanbul University , 2021
 • Gülerce, H., Nimehchislem,V.,Bozkurt, V., Dawes, Rafik_Galead, Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Challenges and Opportunities, Akademi, 2021
 • Demirbaş, D., Bozkurt, V., Yorğun, S., The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, Istanbul University, 2020
 • Bozkurt, V., Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Alfa Yay., İstanbul, 2000.
 • Bozkurt, V., Suğur, N., Endüstri Sosyolojisi, A.Ü. Yay. Eskisehir, 2011.
 • Bozkurt, V., Güneş, F., Ekonomi Sosyolojisi, A.Ü. Yay. Eskişehir, 2011.
 • Bozkurt, V., Küreselleşme Teorileri, Atatürk Ünv. Erzurum, 2013
 • Bozkurt, V., Çağdaş Sosyal Süreçler, Atatürk Ünv. Erzurum, 2014
 • Özdemir, N., Bozkurt, V., Bursa’da Sanayinin Yönü ve Etkileşimi, Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Kütüphanesi Yayını, Bursa, 2016

Seçilmiş Makaleler:

Web of Science (SSCI ve ESCI) Kapsamındaki Makaleler:

 • Bozkurt, V., Bayram, N., Furnham, A., ve Dawes, G., Protestant Work Ethic and Hedonism among the Krygiz, Turkish and Avustralian Students, Drustvena istrazivanja: Journal for General Social Issues, Vol.19 No.4-5 (108-109) October 2010.
 • Aytaç, S., Bozkurt, V., Bayram, N., Yıldız, S., Bilgel, N., Aytac, M., Sokullu-Akıncı, F., “ Workplace Violence: A Study of Turkish, Workers”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2011, Vol. 17, No. 4, 385–402
 • Bozkurt, V, Tartanoglu, T., Dawes, G.; (2015); Masculinity and Violence: Sex Roles and Violence Endorsement among University Students,  Procedia-Social and Behavioral Sciences 205, 254-260
 • Bozkurt, Veysel, and Birol A. Yeşilada. “Has Capitalism Lost its Puritan Spirit? What do Recent WVS Data Say about Religiosity and Work Values?.” Economics and Sociology (2017).
 • Bozkurt, V., Gülerce, H. (2019). Values and Violence Endorsement Among College Students in Turkey, in The Journal of Humanity and Society /Cilt: 9 / Sayı: 4, Sayfa: 115-132

Diğer Hakemli Dergilerde Makaleler ve Kitap bölümleri

 • Bozkurt, V., (2018), Values in Turkey, in The Modernizing Process in Turkey, Edit.H. Karakus, Nomos, Germany.
 • Bozkurt, V. (2019), Küreselleşme ve Kültür, Kültür ve Toplum içinde, Edit: Mevlüt Özben, Bilge Kültür-Sanat,İstanbul
 • Bozkurt, V. ,  CEMAATLER: Kavramsal, Kuramsal Temeller ve Türkiye, USE 2.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Tebliğler Kitabı, 436-449,  2018
 • Bozkurt, V., Sosyal Medya Kullanan Gençler Arasında Bencillik ve Yalnızlık, Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 2018
 • Uslu, Zeynep Karahan, Bozkurt, Veysel and Tüfekçioğlu, Hayati. “The Factors Affecting Voter Behaviour In Local Elections Kocaeli Sample.” Electronic Turkish Studies 12.3 (2017).
 • Bozkurt, V., Aytac, S;.Research and Development in Turkey: A Case Study in Two Organized Industrial Districts, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), 10, Jahrgang 1997.
 • Aytac, S; Bozkurt, V., Bayram, V. Ve Bilgel, N., Workplace Violence, Health Workers, Stress, Job Satisfaction, Depression,  Journal of the World Universities Forum, Volume 2,  Issue 3, pp.35-52., 2009
 • Bozkurt, V., Basturk, S., KOBİ Girişimlerinde Risk ve Belirsizlik Algıları : Bursa  Örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ss..43-74, 2009
 • Aytac, S., Bozkurt, V., Lordoglu, K., (2011), The Motives and Problems of Turkish Immigrants in UK in Sosyo-Ekonomi, Year 7, Nu: 15
 • Dawes, G., Bozkurt, V., The Changing World of Work and Youth: A Comparative Research of Australian and Turkish University Students’ Perceptions about the World of Work, World Applied Sciences Journal, Volume 9 Number 12, 2010
 • Bozkurt, V., Aytaç, S., Bondy, J., Emirgil, BF., (2011) Job Satisfaction, Role Overload and Gender, Sosyoloji Konferansları, S.43/2011
 • Bozkurt, V., Püritan Etiğin Sonu ve Post-Endüstriyel Dönüşüm, Bilgi ve Toplum Dergisi, 1. sayi, 1998.
 • Bozkurt, V, Ekonomik ve Toplumsal Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, Bilgi ve Toplum Dergisi, S. 2, 1999.
 • Bozkurt, V., AT’de Ic Pazarın Tamamlanmasının  Sosyal Boyutu, Sosyal Siyaset Dergisi, 1993.
 • Bozkurt, V., Aytaç, S., A Study of University-Industry Corporation in Turkey: Bursa Example. The University of Uludag, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, UU, IIBF Dergisi, C.16, S.4, Aralık 1998.
 • Bozkurt, V., Osmanlı Toplumunun Yapisal Değişim Sürecinde Sivil Bürokrasi, Uludag Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, Kasim, 1985.

Ulusal Dergilerde Makaleler ve Kitaplarda Bölümler

 • Bozkurt, V., Post-Endüstriyel Toplum, Çağdaş Sosyal Süreçler içinde, Atatürk Üniversitesi Yayını, E-kitap, Erzurum, 2014
 • Bozkurt, V., Kapitalizmin Yeni Çalışma Kültürü, Çağdaş Sosyal Süreçler içinde,  Atatürk Üniversitesi Yayını, E-kitap, Erzurum, 2014
 • Bozkurt, V.,Baştürk, Ş., Bilgi Toplumu ve Türkiye, in Turkiye’nin Toplumsal Yapisi,  M. Zencirkiran, NOVA, 2006.
 • Bozkurt, V., Calisma Kavraminin Donusumu ve Universite Ogrenclerinin Tutumlari, in Genclik Donemi ve Etitimi-II, Ensar Yay., 2003, Istanbul.
 • Bozkurt, V., Gelecegin Toplumu, Donusuncu Liderlik ve Turgut Ozal, in Who is that Ozal, Editör: I. Sezal ve I. Dagi, Boyut yay.  2001, İstanbul.
 • Bozkurt, V.,  Degisen Paradigma, Catisan Uygarliklar ve Bolgesel Butunlesme, Liberal Dusunce Dergisi, 1998.
 • Bozkurt, V., Kuresellesmenin Toplumsal Sonuclari, Nusret Ekine’e Armagan, Haziran 2000.
 • Bozkurt, V.,  “Yikici Gemeinshaft”tan Otekisiz Postmodern Kabilelere: Sanal Cemaatler, Birikim Dergisi, Kasim, 1999.
 • Bozkurt, V.,  Internet’in Toplumsal Etkilerine Global Bakıs, Gorus Dergisi, Mart/Nisan 2000.
 • Bozkurt, V.,  Avrupa’nin Ikinci Ronesans Arayisi, Yeni Turkiye Dergisi, s.20, 1998.
 • Bozkurt, V., Farkliliklar Cagi, Yeni Turkiye Dergisi, 1999.
 • Bozkurt, V., Ulus Devletin Asilmasi ve Avrupa Birligi, Turk Yurdu Dergisi, Mart/Nisan/Mayis 1999.
 • Bozkurt, V., Cumhuriyet Doneminde Burokrasi-Siyasal Elit Halk Iliskileri, Yeni Turkiye Dergisi, Cumhuriyet Ozel Sayisi, Eylul Aralik 1998, Yil.4, Sayı:23-24.
 • Bozkurt, V., Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Kamu-Is Dergisi, 1994.
 • Bozkurt, V.,  Uluslarustu Avrupa Birligi ve Turkiye, Sosyoloji Konusmalari içinde, Editor:  Elibol, Güzem Yayinlari, 1991, Ankara.
 • Bozkurt, V., Calisma Hayatinda Moral Degerlerin Yeniden Yukselisi, Istanbul Universitesi Iktisat Fakultesi Dergisi, S. Zaim’e Armagan, 1994.

Girdiği Dersler (Geçmişte ve Bugün)

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Sosyolojiye Giriş
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Sosyoloji Doktrinleri
 • Sosyal Düşünceler Tarihi
 • Örgütsel Davranış
 • Yönetim Sosyolojisi
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişme Sorunları
 • Bilgi Toplumu ve Emek
 • Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları

Burs

 • İtalyan Hükümeti  Bursu,  European University Institute, Florence  (1988-1989)

Halen Yürüttüğü Sorumlulukları

 • İstanbul Üniversitesi, İktisat Sosyoloji ABD Başkanı
 • İstanbul Üniversitesi, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdürü
 • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Yapı Sosyal Değişme Yüksek  Lisans Programı Başkanı
 • Journal of Economy, Culture and Society  Editörü.

 • Posta adresi:
 • İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı. Merkez Bina, Beyazıt, Fatih, 34452
 • İstanbul
Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın