CV

Professor at  Istanbul University.

Main research areas: Sociology of Work,  Values, Globalization, Economic Sociology, Entrepreneurship and Research Methods.

Education & Profession

 • Professor at Istanbul University, Faculty of Economics 2010   to present
 • Visiting Scholar, Udayana University, 2017
 • Visiting Scholar, Portland State University, 2012-2013
 • Professor at Uludag University, Sociology of  Work and Management, 2000- 2010
 • Visiting Scholar, Washington State University,  2008
 • Visiting Scholar, James Cook  University,  Faculty of Arts, Education and Social Sciences, AU,  2005-2006
 • Visiting Scholar,  The London School of Economics and Political Sciences   2002
 • Associate Professor of  Sociology of Work and Management, Uludag  University  1994-2000
 • Guest Associate Professor,  Business Administration Faculty,  Commerce Institute, Celal-Abad in Kyrgyzstan    1997
 • Guest Associate Professor,  Business Administration Faculty,  HTIEI, Baku in Azerbaijan     1996
 • Assistant  Professor of Sociology of Work and  Management,  Uludag  University    1991-1994
 • Ph.D. Social Science Institute, Uludag University, 1991.
 • Visiting Researcher, European University Institute, Florence in Italy  1988-1989
 • Research Assistant, Faculty of  Economics and Administrative Sciences, Uludag  University  1985-1991
 • M.A.  Social Science Institute,  Uludag University, 1986.
 • B.A. Faculty of Economics and Administrative Sciences,  Uludag University, 1984.

Publications:

Books  (in Turkish)

Edited Books (in Turkish)

Selected Articles in Refereed Journals and Book Chapters:

 • Bozkurt, V., Bayram, N., Furnham, A., ve Dawes, G., Protestant Work Ethic and Hedonism among the Kyrgyz, Turkish and Avustralian Students, Drustvena Istrazivanja:  Journal for General Social Issues, Vol.19      No.4-5, pp.749-769,  October 2010.
 • Aytaç, S., Bozkurt, V., et.all.  “ Workplace      Violence: A Study of Turkish, Workers”, International Journal of      Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2011, Vol. 17, No. 4,      385–402
 • Bozkurt, V.,  Aytac, S;.Research and Development in Turkey: A Case Study in Two Organized Industrial Districts, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), 10, Jahrgang 1997.
 • Aytac, S; Bozkurt, V., Bayram, V. Ve Bilgel, N., Workplace Violence,      Health Workers, Stress, Job Satisfaction, Depression,  Journal of the World Universities Forum,      Volume 2,  Issue 3, pp.35-52., 2009
 • Dawes, G., Bozkurt, V., The Changing      World of Work and Youth: A Comparative Research of Australian and Turkish      University Students’ Perceptions about the World of Work, World Applied      Sciences Journal, Volume 9 Number 12, 2010
 • Aytac, S., Bozkurt, V., Lordoglu,      K., (2011), The Motives and Problems of Turkish Immigrants in UK in Sosyo-Ekonomi,  Year 7, Nu: 15
 • Bozkurt, V., Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu mu?, Birikim Dergisi, Sayı: 136,  Ağustos 2000.
 • Bozkurt, V., Basturk, S., [Risk and Uncertainty      Perceptions of Small Business Entrepreneurship: A Case From Bursa], KOBİ Girişimlerinde Risk ve Belirsizlik Algıları : Bursa  Örneği, Ankara Üniversitesi  SBF Dergisi ss..43-74, 2009.
 • Bozkurt, V., Aytaç, S.,  A Study of University Industry Corporation in Turkey: Bursa Example. The University of Uludag, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, UU, IIBF Dergisi, C.16, S.4, Aralık 1998.
 • Bozkurt, V.,  [Knowledge Society and Turkey],  Bilgi Toplumu ve Turkiye, in Turkiye’nin Toplumsal Yapisi,  Edit. M. Zencirkiran, NOVA, 2006.
 • Bozkurt, V.,  [The Transformation of Work Ethic and The Attitudes of University Students], Çalişma Kavraminin Donusumu ve Universite Ogrenclerinin Tutumlari, in Genclik Donemi ve Etitimi-II, Ensar Pub., 2003, Istanbul.
 • Bozkurt, V.,  [The End of the Puritan Work Ethic and Post-Industrial Transformation], Puritan Etigin Sonu ve Post-Endustriyel Donusum, Bilgi ve Toplum Dergisi, 1. sayi, 1998.
 • Bozkurt, V.,   [The Society of the Future, Transformational Leadership and Turgut Ozal], Gelecegin Toplumu, Donusuncu Liderlik ve Turgut Ozal, in Who is that Ozal, Editors: I. Sezal and I. Dagi, Buyut Pub. 2001, Istanbul.
 • Bozkurt, V.,   [Changing Paradigms, Conflicting Civilizations and Regional Integrations], Degisen Paradigma, Catisan Uygarliklar ve Bolgesel Butunlesme, Liberal Dusunce Dergisi, 1998.
 • Bozkurt, V.,  [Social Consequences of Globalization], Kuresellesmenin Toplumsal Sonuclari, Nusret Ekine’e Armagan, Haziran 2000.
 • Bozkurt, V.,   [Virtual Communities],  “Yikici Gemeinshaft”tan Otekisiz Postmodern Kabilelere: Sanal Cemaatler, Birikim Dergisi, Kasim, 1999.
 • Bozkurt, V.,   [Electronic Commerce with the Economic and Social Aspects], Ekonomik ve Toplumsal Boyutlariyla Elektronik Ticaret, Bilgi ve Toplum Dergisi, S. 2, 1999.
 • Bozkurt, V.,   [Global Approach to the Social Influences of the Internet], Internet’in Toplumsal Etkilerine Global Bakıs, Gorus Dergisi, Mart/Nisan 2000.
 • Bozkurt, V.,   [Searching for Europe’s Second Renaissance: Information Society Projects of European Union],  Avrupa’nin Ikinci Ronesans Arayisi, Yeni Turkiye Dergisi, s.20, 1998.
 • Bozkurt, V.,  [The Age of Differences], Farkliliklar Cagi, Yeni Turkiye Dergisi, 1999..
 • Bozkurt, V.,  [Beyond the Nation State and European Union], Ulus Devletin Asilmasi ve Avrupa Birligi, Turk Yurdu Dergisi, Mart/Nisan/Mayis 1999.
 • Bozkurt, V.,  [Bureaucracy-Political Elite and People Relations in the Period of Republic in Turkey], Cumhuriyet Doneminde Burokrasi-Siyasal Elit Halk Iliskileri, Yeni Turkiye Dergisi, Cumhuriyet Ozel Sayisi, Eylul Aralik 1998, Yil.4, Sayı:23-24.
 • Bozkurt, V.,  [The Social Aspects of Completing of Internal Market in EC], AT’de Ic Pazarın Tamamlanmasinin  Sosyal Boyutu, Sosyal Siyaset Dergisi, 1993.
 • Bozkurt, V.,  [European Union and Social Policy] Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Kamu-Is Dergisi, 1994.
 • Bozkurt, V.,  [Supranational Europenan Union and Turkey], Uluslarustu Avrupa Birligi ve Turkiye, Sosyoloji Konusmalari içinde, Editor:  S. Elibol, Güzem Yayinlari, 1991, Ankara.
 • Bozkurt, V.,  [The Rise of Moral Values in Working Life] Calisma Hayatinda Moral Degerlerin Yeniden Yukselisi, Istanbul Universitesi Iktisat Fakultesi Dergisi, S. Zaim’e Armagan, 1994.
 • Bozkurt, V.,  [Civil Bureaucracy in the Structural Change Process of the Ottoman Empire], Osmanlı Toplumunun Yapisal Değişim Sürecinde Sivil Bürokrasi, Uludag Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, Kasim, 1985.

Teaching Experience

 • Quantitative Research Methods
 • Organization and Culture
 • Organizational Behavior
 • Entrepreneurship
 • Introduction to Sociology
 • Industrial Sociology
 • The Social Structure of Turkey
 • Information Society and Labor
 • Social and Economic Consequences of Globalization

Scholarship

 • Italian Government Research Scholarship      (1988-1989)

Current Tasks:

 • Editor in Chief of  Journal of Economy Culture and Society, (former name: Sosyoloji Konferansları/Istanbul Journal of Sociological Studies)   (2014 to present)
 • The Head of Economic Sociology Sub-Department at Istanbul University  (2011-to present)
 • The Director of Methodology and Sociology Research Center at Istanbul University(2011-to present)

 

                 

Bir Cevap Yazın